Home


Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga


Valstybės pripažinta krikščioniška bendrija

Kodas: 192077697Algirdo g. 48, 03209 Vilnius
Tel.: 8-5-2336869
Mob.tel.: 8-699-65096
office@baptist.lt
www.baptist.ltLEBBS yra Europos baptistų federacijos


ir

Pasaulinio baptistų aljanso narėMūsų sąskaita:

Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga
Įmonės kodas 192077697
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440
Sąskaitos nr.
LT79 7044 0600 0415 1925


Šiuo metu prisijungę

Mes turime 3 svečius online
Spausdinti Email

mes esame...

Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga yra nepriklausomų evangeliškų bendruomenių bendrija, kurios tikslas yra padėti Lietuvos tautai pamatyti Jėzaus Kristaus evangeliją ir ja gyventi...


mes kartu to siekiame...

  • stiprindami ir plėtodami bendruomenių tarpusavio vienybę;
  • rūpindamiesi įeinančių į LEBBS bendruomenių tarpusavio pagalba evangelizacijos darbe, siekiant teologinio išsilavinimo, vystant misijų veiklą, teikiant materialinę pagalbą;
  • leisdami ir platindami krikščioniško turinio literatūrą, organizuodami konferencijas, seminarus, viešas paskaitas, parodas, koncertus ir kitus renginius;
  • statydami maldos namus, steigdami dvasines seminarijas, Biblijos mokyklas, labdaros ir kt.organizacijas;
  • steigdami žiniasklaidos priemones;
  • plėtodami bendravimą su kitomis broliškomis bažnyčiomis ir krikščioniškomis organizacijomis Lietuvoje ir už jos ribų.


šios svetainės tikslas...

supažindinti Lietuvos žmones ir užsienio draugus su mūsų gyvenimu ir darbu tęsiant Jėzaus Kristaus prieš 2000 metų pradėtą darbą, taip kaip parašyta:

"Jėzus parėjo į Nazarą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs ritinį, jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties Dvasia ant manęs,nes jis patepė mane,kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo,akliesiems regėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų. Suvyniojęs ritinį, Jėzus grąžino jį patarnautojui ir atsisėdo; visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti: "Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai."

(Evangelija pagal Luką 4,16-22)

 tikimės...

...kad dažnai apsilankysite mūsų svetainėje, ypač tada, kai visi jos pulapiai bus baigti ir mes galėsime su jumis dalintis naujienomis, komentarais, teologiniais pamąstymais ir kitais mūsų bendruomeninio gyvenimo aspektais...

2011 metų spalio mėnesį Klaipėdos ev. baptistų bendruomenė šventė 160 metų maldos namų ir 170 bendruomenės jubiliejų.