Tiesos Draugas Ekstra Nr. 1 
LEBBS naujienos 
2005 rugsėjo 21
 
Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai;
jūs  pažinsite tiesą ir tiesa padarys jus laisvus. Jn 8, 31-32
 
 
*Tiesos Draugas Extra yra kassavaitinis arba dvisavaitinis 
Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos leidinys,
platinamas elektroniniu paštu, skirtas apžvelgti mūsų bendrijos įvykius,
naujienas, spausdinti aktualius straipsnius bei esė.*

 
Mieli Tiesos Draugo skaitytojai,
 
Jūsų rankose, tiksliau Jūsų elektroninio pašto dėžutėse, pirmosios Tiesos Draugo Ekstra naujienos. TD Ekstra, esant naujienų, išvysite trečiadieniais savo elektroninio pašto dėžutėse. Jau senokai kirbėjo mintis, kaip naujienos galėtų greičiau pasiekti bendruomenes ir būti labiau aktualios. Ir štai todėl „gimė“ TD Ekstra.
 
Kviečiame dalintis informacija, naujienomis. Jas siųskite adresu: baptist@takas.lt  Jei naujienos skubios, atsiųskite iki kiekvienos savaitės antradienio.
 
Savo popierinio „veido“ Tiesos Draugas nepraras. Jį šiek tiek pasikeitusį matysime rečiau, tačiau išsamesnį ir storesnį.
 
TD Ekstra tikisi pasiekti daugiau skaitytojų bendruomenėse. Todėl tie, kas gausite šias naujienas, pasiteiraukite, gal būtų daugiau norinčių jas gauti. Nedvejokite ir persiųskite TD Ekstra tiems, kuriuos domina mūsų gyvenimo įvairenybės. Taip pat suprantame, kad ne visi turi galimybę naudotis internetu, gal vienas iš būdų - pakabinti naujienas bažnyčių skelbimų lentose?
 
Tai tik pirmieji šio leidinio žingsniai, todėl mielai lauksime skaitytojų atsiliepimų ir pasiūlymų jo turiniui ar formai. Galbūt kam kils ir geresnio pavadinimo idėja? Linkime visiems skaitytojams įkvėpimo bei gero skaitymo.
 
Tiesos Draugo komanda 

 
Šiame numeryje:
 Vasaros įvykiai Ylakių evangelikų baptistų bendruomenėje
Neakivaizdinės Biblijos mokyklos (NEBIM) naujienos ir priminimas
Vasarą prisiminus - Kauno evangelikų krikčšionių baptistų bendruomenėje
Europos Baptistų Federacijos Tarybos posėdis Prahoje
 
 

YLAKIŲ EVANGELIKŲ BAPTISTŲ BENDRUOMENEI - 100 metų

Solvita Šikšnė, Ylakių EBB 

 

    Latvijos baptistų bendruomenių įsikūrimas ir vystymasis Lietuvoje susijęs su persekiojimais, kuriuos išganymą patyrusieji latviai kentė savo tėvynėje.

    Pirmosios Latvijos baptistų bendruomenės Lietuvoje pradėjo burtis nuo 1865 m. Mažeikių, Židikų, Telšių, Skuodo, Ylakių ir Jutkaičių apylinkėse.

    Po Antrojo pasaulinio karo latvių baptistų centru Lietuvoje tapo Ylakių  bendruomenė.

    Ylakių baptistų bendruomenės pradžia siekia 1905 metus, kai, tyrinėdami Šventąjį Raštą, keletas brolių suvokė sąmoningo suaugusiųjų krikšto būtinybę. Nuo jų ir prasidėjo baptistų bendruomenės Ylakiuose kūrimasis. Pamažu prie jų prisijungė daugiau įtikėjusiųjų. Pirmaisiais gyvavimo metais bendruomenė kaip stotis priklausė Vainodės baptistų bažnyčiai, o 1907 m. tapo savarankiška bendruomene. Mūsų Viešpaties globojama, bendruomenė gyvavo ir karo, ir pokario, ir sunkiaisiais sovietmečio laikais. Pradžioje tikintieji savo maldos namų neturėjo, susirinkimai vykdavo namuose bei Brolių bendruomenės patalpose. Tik 1931 metais  buvo pastatyti dabartiniai Ylakių evangelikų baptistų maldos namai.

    Ankstyvaisiais metais Ylakiuose Gerąją Naujieną skelbė daug brolių – pamokslininkų iš Latvijos: Grigis Inkis, J. Jankovskis, F.Fricis Ulberts, Eduards Strėlis, Janis Kurcitis.

    Gerai mokėdami latvių kalbą, čia dažnai pasitarnaudavo ir pamokslininkai iš Lietuvos: Jonas Inkenas, Teodoras Gerikas ir J.Valis.

    Po Antrojo pasaulinio karo Dievo Žodžiu tarnavo pamokslininkai: Janis Kurcitis, Pauls Zilberts (jis buvo Lietuvos baptistų bendruomenių presbiteris, tarnavo ir Skuodo bei Mažeikių bendruomenėse), Vilchelms Simanis, Teovils Jansons, Herberts Ašmis. Nuo 1985 m. iki dabar (2005 m.), du kartus per mėnesį Ylakių baptistų bendruomenėje pamokslauja Porfirijs Šeršniovs iš Liepojos. Nuo 1970-ųjų reguliariai (kartą per mėnesį) pamaldos vyksta lietuvių kalba.

    Ylakių bendruomenės darbo branduolys buvo choras, įkurtas 1922 metais ir muzikos būrelis. Chorui vadovavo: Ermsons, Vilis Siksna, Žanis Siksna, Dzintra Šukienė. Šiuo metu su choru dirba Sanita Siksna ir Solvita Šikšnė.

    1951 m. Žaniui Siksnai susituokus su Helena Fedorova, bendruomenę ir chorą papildė talentinga tarnautoja Helena. 34 metus Helena Siksna darbavosi Ylakių bendruomenėje. Tai buvo „aukso amžius“ tiek chorui, tiek ir visai bendruomenei, nes Dievas seseriai Helenai buvo patikėjęs daug talentų: ji buvo pianistė, solistė, kompozitorė ir poetė; daugelis jos sukurtų giesmių (apie 80) yra su jos pačios tekstais. Ji taip pat įkūrė muzikos būrelį bei darbavosi su bendruomenės vaikais.

    Šiuo metu pamaldos vyksta tris kartus per mėnesį (11.00 val.), latvių ir lietuvių kalbomis, paskutinįjį mėnesio sekmadienį – tik lietuvių kalba (13.00 val.). Pamaldose gieda choras, jaunimo ansamblis, trio tiek latvių, tiek lietuvių kalbomis.

    2000 m. Ylakių ev. baptistų bendruomenėje atsinaujino sekmadieninės mokyklėlės darbas. Sekmadienio rytais Solvita ir Laima veda Biblijos pamokėles vaikams, o tiems, kurie jau užaugę, – jaunimo vakarus. Pamažu yra kuriamas vaikų ir jaunimo ansamblis.

    Jaunimo susitikimai vyksta ir M. Rūšupiuose bei Skuode. Šis jaunimas retkarčiais atvažiuoja į pamaldas, jaunimo susitikimus, giesmių šventes Ylakių baptistų bažnyčioje.

    Nuo 2000 metų rengiamos vasaros stovyklos „Šaltinis“ sekmadieninės mokyklos vaikams ir paaugliams.

    2005 m. liepos 24 d. – tai dar viena reikšminga data, pateksianti į Ylakių ev. baptistų bendruomenės istorijos puslapius, nes tą dieną bendruomenė šventė savo 100-ąjį jubiliejų. Šimtas metų – tik akimirksnis Dievo akyse, bet mums, žmonėms, tai nemažas laiko tarpas. Pirmieji Dievo žodžio skelbėjai ir bendruomenės kūrėjai nebesulaukė šio reikšmingo jubiliejaus, tačiau jų darbo rezultatai šiandien kalba už juos.

 

    Šimtmečio akimirkos...

                   

    Šios gražios sukakties proga mus aplankė broliai ir seserys iš: Mažeikių, Kretingos, Klaipėdos, Skuodo, Vainodės, Priekulės, Mersrago, Liepojos, Rygos, Aizputės bendruomenių. Daugelio jų gyvenimas trumpiau ar ilgiau buvo susietas su Ylakių bendruomene. Taigi, tą dieną susitikome buvusieji ir esantieji ylakiečiai, jų draugai, pažįstami, ir visi kartu džiaugėmės Viešpaties suteiktomis palaimomis.

    Padėkos pamaldas vedė dabartinis bendruomenės pastorius Porfirijus Šeršniovas, pamokslą sakė buvęs bendruomenės pastorius Herberts Ašmis.

    Giedojo ir muzikavo Cianas baptistų bendruomenės vyrų choro grupė bei Crescendo kvartetas iš Liepojos. Ylakių bendruomenės choras taip pat  pagiedojo dvi giesmes: H.Siksna „Giesmė apie Jėzų“ ir A.S.Sullivan „Tik pirmyn, krikščionys“.

    Džiaugėmės savo šventėje girdėdami uždegantį ir padrąsinantį pastoriaus-evangelisto Paulo Zilberto iš Mersrago (Latvija) žodį. Jis Ylakiuose Dievo Žodžiu tarnavo prieš 50 metų; jo žmona Zelma Zilberta pasidalino poezijos eilėmis.

    Mus sveikino ir kaimyninė Mažeikių ev. baptistų, taip pat Klaipėdos ev. baptistų bei Vilniaus Naujojo Testamento baptistų bendruomenės, Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga ir buvęs ilgametis LEBBS pirmininkas Albertas Latužis su žmona Nijole.

    Po oficialiosios pamaldų dalies atėjo laikas laisvam bendravimui prie arbatos bei vaišių: kiekvienas galėjo pasidalinti tuo, kas buvo širdyje: giesme, žodžiu, palinkėjimu ir pan.

    EBEN-EZER ‘Iki šiol Viešpats mums padėjo.’ (1 Sam 7,12)

    Džiaugiamės Viešpatyje, galėdami liudyti pasauliui Jo karalystę žengiant per šimtmečio slenkstį. Garbė mūsų Dievui!

 
 


NEBIM naujienos

2005 rugpjūčio 5-6 d. LEBBS Biblijos mokykla vėl sukvietė studentus ir visus norinčius iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių į seminarą, kuris vyko Vilniaus Naujojo Testamento baptistų bažnyčioje. Gvildenome dvi temas: apie baptistų identitetą ir apie tai, kiek dėmesio turėtume (ar neturėtume) skirti piktosioms jėgoms. Šias temas pristatė ir nuoširdžiai į iškylančius klausimus atsakinėjo pagrindinis seminaro kalbėtojas Nigelas Wrightas, Sperdženo kolegijos Londone rektorius. Visi dalyvavusieji išsivežėme savaitgalio, praleisto Vilniuje, įspūdžių, atsakytų arba naujai iškilusių klausimų, pamąstymų. Grįžus atgal ir prisiminus, štai keletas iš jų:

 

 

Raimonda Baliutavičiūtė, Klaipėda

 

2005-ųjų rugpjūčio 5-oji, penktadienis. Keliamės anksti, kad dešimtą valandą jau būtume Vilniuje. Dar viena NEBIM’o sesija-seminaras šįkart vyks ten. Jei nesate nuolatinis jų dalyvis, ar bent kartą tokiame seminare pabuvojęs, gal ir nesuprasite, kiek daug džiaugsmo ir teigiamų lūkesčių talpina kiek anksčiau pavartoti žodžiai „dar viena“. Jie reiškia, kad mūsų mokykla dar gyvuoja, kad Dievas laimina ir toliau suteikia galimybę rinktis kartu, dar kartą išvysti tiek naujus, tiek per gerus porą metų jau brangiais tapusius veidus, drauge ieškoti ir atrasti, pažinti ir suprasti. Sunku nedėkoti Dievui už tokią malonę!

Šįkart svečiuose Sperdženo kolegijos rektorius Nigelas Wrightas, padėsiantis mums pažvelgti į mūsų, baptistų, tapatybę bei paklausti savęs, kiek dėmesio skiriame tamsiosioms jėgoms. Pirmoji tema daugelio mūsų jau aptarta kiek anksčiau, tad visai pravartu pasikartoti. O be to, ir dėstytojas pažvelgė į ją kiek kitokiu kampu, akcentavo kitas detales, tad medžiagos apmąstymams ir diskusijoms netrūko. Nemažiau atsako sulaukė ir antroji tema: „Tamsiosios pusės teologija“. Kiek dėmesio turėtume skirti velniui ir jo darbams? Ar būna šiais laikais demonų apsėstųjų? Ar baptistai turėtų ruošti egzorcistus? Šie ir dar daugelis kitų klausimų, kuriems krikščionys paprastai arba skiria pernelyg daug dėmesio, arba visiškai juos ignoruoja. Buvo įdomu drauge paieškoti, kokios pozicijos turėtume laikytis mes.

Seminaras pirmą kartą vyksta sostinėje, tad sulaukiame šiokios tokios naujovės: nakvojame ne bažnyčioje, kur visą dieną klausėmės paskaitų ir diskutavome, bet išsiskirstome po vilniečių namus. Akimirką šmėstelėjusį apgailestavimą, kad vakare po paskaitų neteksime galimybės visi likti drauge ir toliau šnekučiuotis iki išnaktų, pakeičia naujos pažinties ir šilto bendravimo namų aplinkoje džiaugsmas. Ačiū visiems, kurie mus priglaudė ir dalijosi savo namų šiluma bei jaukumu!

Šeštadienis stebėtinai trumpas: pora paskaitų, namų darbų užduotys studentams, gardūs sotūs pietūs ir, žiūrėk, jau laikas vėl atsisveikinti iki kito karto, kada ir vėl su džiaugsmu galėsime sau ištarti: „Laikas dar vienam mokyklos seminarui“. Iki susitikimo ten, mielieji J.

 

 

Zigmas Pocius, Šiauliai
 

        Paskutinis Neakivaizdinės Biblijos mokyklos seminaras eilinį kartą parodė, kad Biblijoje nėra antraeilių temų. Labiausiai atkreipiau dėmesį į tą Nigelo Wrighto mokymo dalį, kur buvo kalbama apie šėtoną ir egzorcizmą (lot. exorcismus - užkeikiu, išveju). Reikia pasakyti, kad šia tema paskutiniu metu Lietuvoje išleista keletas knygų, tad buvo labai įdomu klausytis žmogaus, turinčio 30 metų patirtį išvarant piktąsias dvasias. Autorius atkreipė ypatingą dėmesį į egzorcizmo sunkumus ir pavojus, kad čia "saviveikla" tiesiog vengtina.

       Buvo įdomu sužinoti, kad Anglijos baptistų sąjunga egzorcizmo klausimams skiria pakankamai dėmesio, organizuoja kursus dvasiniams tarnautojams.

       Nors neatsakytų klausimų dar liko daug, egzorcizmo problema pasidarė aiškesnė.

 

 

PRIMINIMAS: spalio 14-15 d. NEBIM kviečia į seminarą „Šlovinimas: vizija ir praktika“. Norinčius dalyvauti (taip pat ir NEBIM studentus!) prašom užsiregistruoti iki rugsėjo 25d. žemiau nurodytu LEBBS adresu.

 


Vasarą prisiminus

Romanas Sokolovas, Kauno EKBB

 

    Šių metų liepos 26-31 d. Kauno evangelikų krikščionių baptistų maldos namų teritorijoje vyko vaikų sporto stovykla. Esame labai dėkingi misionieriams Rudy ir Margaret Rudzenskas iš Australijos, padėjusiems ją surengti.

    Tai buvo kasmet vykstančios vaikų stovyklos „Šviesa“ paįvairinimas. Į stovyklą kvietėme 8-16 metų vaikus iš apylinkės ir šalia esančių rajonų. Buvo sudarytos trys amžiaus grupės, kuriose jie galėjo varžytis. Taigi kiekviena komanda rungtyniavo savo amžiaus vaikų tarpe, t.y. 8-10, 11-13, 14-16 m.

    Labai džiaugėmės tuo, kad šių metų stovyklą galėjome orientuoti į vaikus, nelankančius sekmadienio mokyklos bažnyčioje. Taigi ~50 stovykloje dalyvavusių vaikų galėjo ne tik pasportuoti, bet ir išgirsti apie beribę Viešpaties meilę jiems.

    Komandos rungtyniavo krepšinio, tinklinio, stalo teniso, estafečių, svarsčių kilnojimo, kvadrato bei „proto šturmo“ rungtyse.

    Pirmasiąs dvi dienas vaikai galėjo ateiti pasitreniruoti, o jau trečiąją dieną prasidėjo varžybos. Buvo sudarytas varžybų grafikas – visai kaip Olimpinėse žaidynėse. J

    Smagu buvo ir tai, jog stovykla tapo ne vien varžybų aikšte, bet taipogi ir sporto mokykla, kur krepšinio taisyklių, strategijos ir mėtymo technikos vaikus mokė buvęs krepšinio treneris Rudolfas Rudzenski iš Australijos. Daugelis vaikų pirmąkart savo gyvenime žaidė tinklinį bei stalo tenisą. O vaikinams ypač patiko svarsčių kilnojimo rungtis. Poilsiu nuo visų rimtų rungčių tapo estafetės, kur galima buvo pasijuokti bei linksmai praleisti laiką.

    Kiekvienas rytas stovykloje prasidėdavo malda, o vakare vaikai gaudavo Dievo Žodžio „porciją“ per neseniai dar garsaus futbolininko Džordžinijo istoriją. Šioje istorijoje perteikiama mintis, jog net pats didžiausias žmonių apdovanojimas niekad neprilygs tam apdovanojimui, kurį vieną dieną Dievas suteiks Jį tikintiems...

    Kaip dažnai būna sporte, sporto stovykla neapsiėjo be traumų. Džiaugėmės, kad nukentėjo ne vaikai, o vadovas: bežaisdamas krepšinį jis susilaužė koją. Tačiau tai neatnešė liūdesio ir nesustabdė stovyklos ritmo, o vaikams šis įvykis tapo nuostabiu pasiaukojimo ir ryžto tarnauti Dievui pavyzdžiu.

     Stovykla baigėme sekmadienį, visi drauge susirinkę

į pamaldas. Pamokslininkai kalbėjo apie Nevystantį vainiką, kurį Viešpats kada nors įteiks savo ištikimiems „bėgikams“.

     Po pamaldų atėjo metas įteikti prizus. Nė vienas stovyklos dalyvis neliko be apdovanojimo.

     „Šviesos“ stovykla kasmet tampa laukiamiausiu vaikų vasaros įvykiu. Mes tuo labai džiaugiamės ir tikime, kad nė vienas ištartas Dievo žodis neliko bevaisis, o tinkamu metu atneš gausių Dievo malonės vaisių. Tebūna Jam šlovė už Jo nuostabius darbus!

 

    P.S.: Šios stovyklos nuotraukas galite rasti čia: http://www.jezus.lt/ngalerija.php?act=show_gallery&id=59
 

BAPTISTAI EUROPOJE

Linas Andronovas, LEBBS vykdomasis sekretorius
 
    Daugelis mūsų patyrėme, kad nemaža baptistų atvyko pas mus iš Amerikos. Kai kurie mūsų skaitėme, kad pirmieji Lietuvos baptistai buvo vokiečiai iš Mažosios Lietuvos (Memelio, arba dabartinės Klaipėdos) pakrikštyti vokiečio misionieriaus Gerhardo Onckeno. Tačiau nedaug mūsų žinome, kad LEBBS jau eilę metų priklauso ganėtinai plačiai Europos baptistų bendrijai (Europos baptistų federacijai), jungiančiai 51 sąjungą bei kelias pavienes bažnyčias (Turkijoje, pvz. tėra viena bažnyčia kuri buvo priimta į EBF prieš porą metų).
 
    Pagrindinis Federacijos tikslas – savitarpio pagalba. Ji buvo įkurta po Antrojo pasaulinio karo, kad parodytų karo ir etninės neapykantos nuniokotai Europai, jog Jėzuje Kristuje įmanoma tautų taika ir prasmingas bendrabūvis. Kasmet vis kitoje šalyje susirenka jos taryba. Praėjusiais metais ji buvo susirinkusi Libane, Beiruto mieste. Libano baptistams tai buvo svarbi pagalba parodant, jog baptistų judėjimas yra kilęs iš Europos ir kad arabų musulmonų nemėgstami amerikiečiai misionieriai nėra vieninteliai baptistų judėjimo atstovai.
                                                                               
   
Rytų stiliaus prancūzų katalikų bažnyčia netoli Beiruto
 
    Šiemet taryba rinksis Prahoje, Prahos seminarijos patalpose, rugsėjo 22-25 dienomis. Kasmet posėdžiuose dalyvauja ir vienas mūsų sąjungos atstovas, paprastai vykdomasis sekretorius arba tarybos pirmininkas. Daugiau žinių apie tai kas buvo kalbama ir sprendžiama laukite spalio mėnesį, o kol kas prašome jūsų maldų ir palaikymo EBF darbui Europoje ir kitose pasaulio dalyse.

 
*Straipsniai trumpinami ir redaguojami redakcijos nuožiūra. Redakcijos nuomonė ne visada sutampa su autorių nuomone. 
 
*Jei norite atsisakyti naujienų, atsiųskite tuščią elektroninį laišką su žodeliu - NESIŲSTI.
 
© Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga
Vytauto 38a, 92127 Klaipėda
Tel.: 46-314474
El.paštas:
baptist@takas.lt
 
Mūsų sąskaita:
Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga
Įmonės kodas: 9207769
SEB Vilniaus bankas,
Banko kodas: 70440
Sąskaitos nr. LT79 7044 0600 0415 1925