Tiesos Draugas Ekstra Nr. 11
LEBBS naujienos 
2005 gruodžio 30
 
Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai;
jūs  pažinsite tiesą ir tiesa padarys jus laisvus. Jn 8, 31-32
 
 
*Tiesos Draugas Extra yra kassavaitinis arba dvisavaitinis 
Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos leidinys,
platinamas elektroniniu paštu, skirtas apžvelgti mūsų bendrijos įvykius,
naujienas, spausdinti aktualius straipsnius bei esė.*

Šiame numeryje:
Pamąstymui...
EBF maldos kalendorius
Vaikų puslapis ir TREČIASIS BALANDIS!
 
Pamąstymui
Atsiuntė Lina Andronovienė

"Kaip norėčiau šią didžią mintį

Išraižyti ant kiekvienos širdies:

Krikščionybė nėra kolekcija

Tiesų, kuriomis reikia tikėti,

Įstatymų, kurių reikia laikytis,

Ar draudimų (. . .)

Krikščionybė  - tai asmuo,

Asmuo, kuris mus taip mylėjo,

Asmuo, kuris mus kviečia mylėti.

Krikščionybė - tai Kristus."

1977 11 06

Oscar Romero, San Salvadoro arkivyskupas, tarnavęs vargšams bei šalį niokojusio pilietinio karo aukoms, siekęs, jog krikščionys netylėtų matydami priespaudą ir neteisybę bei neitų išvien su korumpuota valdžia. Jo poziciją pasmerkė tiek Salvadoro valdžia, tiek šalies Katalikų Bažnyčios hierarchai.  1980 metais buvo nušautas aukodamas mišias. Jo mirtis galiausiai iššaukė pasaulinę reakciją ir pareikalavo žmogaus teisių reformos Salvadore.


Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius

    Gruodžio 26 - 31 melskimės už:
 
    Švedijos baptistų sąjungą
 
    Bendruomenių skaičius:                                                        240
    Bendras narių skaičius:                                                    17 877
    Prezidentas:                                                     Soeren Carlsvard
    Generalinis sekretorius:                                          Karin Wiborn 
 

 
*Straipsniai trumpinami ir redaguojami redakcijos nuožiūra. Redakcijos nuomonė ne visada sutampa su autorių nuomone. 
 
*Jei norite atsisakyti naujienų, atsiųskite tuščią elektroninį laišką su žodeliu - NESIŲSTI.
 
© Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga
Vytauto 38a, 92127 Klaipėda
Tel.: 46-314474
El.paštas:
office@baptist.lt 
 
Mūsų sąskaita:
Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga
Įmonės kodas: 9207769
SEB Vilniaus bankas,
Banko kodas: 70440
Sąskaitos nr. LT79 7044 0600 0415 1925
 
 

 

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.371 / Virus Database: 267.14.9/216 - Release Date: 2005.12.29