Tiesos Draugas Ekstra Nr. 12
LEBBS naujienos 
2006 sausio 12
 
Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai;
jūs  pažinsite tiesą ir tiesa padarys jus laisvus. Jn 8, 31-32
 
 
*Tiesos Draugas Extra yra kassavaitinis arba dvisavaitinis 
Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos leidinys,
platinamas elektroniniu paštu, skirtas apžvelgti mūsų bendrijos įvykius,
naujienas, spausdinti aktualius straipsnius bei esė.*

Šiame numeryje:
Sveikinimai iš Rokiškio!
Apie vilniečių gideonų apsilankymą vienoje iš Vilniaus mokyklų
EBF maldos kalendorius
Sveikinimai iš Rokiškio!

 

    Dievas juk nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas (Jn 3,17).

 

    Pirmiausia norime padėkoti mūsų Viešpačiui už malones ir globą, kurią Jis teikė visus šiuos metus. Ačiū jums už dvasinį palaikymą – „Tiesos draugą“, ačiū, kad nepamirštate mūsų. Būtų malonu ir toliau su jumis bendrauti, palaikyti šiltus santykius. Mūsų Rokiškyje labai nedaug, bet džiaugiamės kiekvienu susitikimu su broliais ir seserimis, kai mus aplanko, jaučiamės ne vieniši.

    Gruodžio 26-ąją susirinkome švęsti antrosios Kalėdų dienos. Sekmadieninės mokyklėlės vaikai paruošė programėlę: giedojo, vaidino „Legendą apie tris medžius“. Buvo pakviesti vaikų tėveliai. Patalpos buvo pilnutėlės. Džiugino tai, kad programėlei pasibaigus, organizatoriams padėkojus už dalyvavimą, niekas nenorėjo eiti namo, visi sėdėjo savo vietose. Taigi mes, suaugę, nutarėme pagiedoti: išdalijome giesmynus tėveliams ir visi kartu giedojome. Trūko tik video kameros visa tai užfiksuoti, bet tikiu, kad mūsų Viešpats tai padarė už mus.

 

    Tegu Viešpaties malonė lydi jus per visus metus.

 

Kristaus meilėje – 

Rokiškio bendruomenė.

 


Gideonai Vilniuje
Gideonai iš Vilniaus Naujojo Testamento bažnyčios
 

    Sveiki, mielieji.

 

    Nutarėme papasakoti Jums apie vilniečių gideonų apsilankymą vienoje iš rusakalbių Vilniaus mokyklų, kurioje dėstoma tiek katalikų, tiek stačiatikių tikyba.

    Pakvietimas telefonu buvo ir lauktas, ir šiek tiek netikėtas. Katalikų tikybos mokytojas Romanas visad kviesdavo mus į kalėdinius renginius, tačiau jie vykdavo per Kalėdas pagal katalikų liturginius metus, o šiemet – pagal stačiatikių. Vakare sulaukėme skambučio iš kvietimo kitą dieną apsilankyti. Rytą teko skubiai atsiprašyti iš darbų. Gavome vieno brolio Audi 80, nusivežėme 200 Naujųjų Testamentų. Tačiau pamačius, kiek daug vaikų susirinko, teko nuvažiuoti dar vienos dėžės (100 vnt.). Iš Šv. Dvasios vienuolyno atvykęs igumentas Anatolijus pasveikino su Kalėdomis tiek jaunesniąją (maždaug 75 vaikų), tiek vyresniąją (apie 300) grupę. Iš pradžių kartu su mokytojais surengėme nedidelę viktoriną mažiukams. Teisingai atsakę į klausimus jie gavo po mažo formato Naująjį Testamentą. Po viktorinos dalijome knygas visiems norintiems, jas džiugiai paėmė ir keli mokytojai. Vienuolis pasisakė kažkada turėjęs šį mažo formato patogų nešiotis NT, tačiau esą kažkam jį atidavęs. Pasikalbėjome su juo apie stačiatikių tikėjimo sunkumus sekuliariose Rusijos mokyklose, islamą ir jo plėtrą, jis paklausė, ar galime dalinti gideoniškus Naujuosius Testamentus Irake. Mokytojai (Valerijus ir Romanas) išreiškė reikmę siekti krikščionių vienybės, nes priešas (ateizmas, islamas) galingas. Po trumpos pertraukėlės į salę susirinkę vyresnieji mokiniai išvydo Lentvario (Trakų raj.) mokyklos paauglių evangelizacinį spektakliuką (pagrindinės veikėjos kalbėjo rusiškai su stipriu lenkišku akcentu). Daugeliui vyresniųjų mokytojo įžanginė kalba, abiejų mokytojų giesmė pritariant gitara, dvasiškio pasveikinimas ir spektakliukas nepaprastai prailgo, todėl išsyk po aktorių atsisveikinimo jie, nebekreipdami dėmesio į kvietimą gauti nemokamą Rašto kopiją, kaip nutrūkę nuo grandinės vienas po kito pabėgo iš aktų salės. Na, o gudručiai mažieji vėl atėjo kaulyti iš mūsų po 2-ą ar 3-ią testamentą. Iš viso išdalijome apie 150 vnt.

    Mokytojai labai džiaugėsi mūsų apsilankymu ir pakvietė ateiti ir į kokią nors tikybos pamoką, apsilankyti Velykų šventėje jų mokykloje.


Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius

    Sausio 9 - 15 melskimės už:
 
    EBF jaunimo ir vaikų komitetą
 
    * Už EBF jaunimo ir vaikų komiteto konferenciją, vyksiančią kitą savaitę
    * Už Tarptautinę Biblijos Mokyklą (IBS)
    * Už vadovų ruošimą
    * Už baptistų jaunimo organizaciją Irake 
 

 
*Straipsniai trumpinami ir redaguojami redakcijos nuožiūra. Redakcijos nuomonė ne visada sutampa su autorių nuomone. 
 
*Jei norite atsisakyti naujienų, atsiųskite tuščią elektroninį laišką su žodeliu - NESIŲSTI.
 
© Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga
Vytauto 38a, 92127 Klaipėda
Tel.: 46-314474
El.paštas:
office@baptist.lt 
 
Mūsų sąskaita:
Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga
Įmonės kodas: 9207769
SEB Vilniaus bankas,
Banko kodas: 70440
Sąskaitos nr. LT79 7044 0600 0415 1925
 
 

 

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.371 / Virus Database: 267.14.17/227 - Release Date: 2006.01.11