Tiesos Draugas Ekstra Nr. 5
LEBBS naujienos 
2005 spalio 26
 
Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai;
jūs  pažinsite tiesą ir tiesa padarys jus laisvus. Jn 8, 31-32
 
 
*Tiesos Draugas Extra yra kassavaitinis arba dvisavaitinis 
Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos leidinys,
platinamas elektroniniu paštu, skirtas apžvelgti mūsų bendrijos įvykius,
naujienas, spausdinti aktualius straipsnius bei esė.*

Šiame numeryje:
 Įspūdžiai iš Neakivaizdinės Biblijos mokyklos seminaro Klaipėdoje
Dešimtmečio minėjimo šventė Elektrėnuose
Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius
Humoro skyrelis!
 
Įspūdžiai iš NEBIM seminaro apie šlovinimą
Arnoldas Matijošius, Vilniaus NTBB
      

    Spalio 14-15 dienomis mūsų bendruomenių sąjungos Biblijos mokykla Klaipėdoje surengė eilinį savo seminarą, šįkart šlovinimo tema. Dar kartą noriu visų dalyvių vardu padėkoti svetingai uostamiesčio baptistų bendruomenei, kuri pasiaukojamai patarnavo seminaro dalyviams.

    Šį kartą atvyko ir daugiau svečių iš mūsų bendruomenių, ne tik studentai. Iki seminaro studentai turėjo pateikti savo namų darbus baptistų identiteto ir/ar demonologijos temomis. Deja, ne visi tai sugebėjo padaryti. Seminaro metu pranešimus skaitė ir į studentų klausimus atsakinėjo L. Andronovienė, H. Žukauskas, N. Latužienė. Visi gavome užduotis ir darbavomės grupėse pagal pašaukimą kas kur. Vieni ruošė šeštadienio pamaldų Žodžio liturgijos dalį, kiti darbavosi kurdami ar naujai aranžuodami giesmes ir jų tekstus. Pamaldų vedimo tvarka buvo pasiūlyta pagal tam tikrą kalendorinių metų liturginių skaitinių iš Šv. Rašto tvarką, kas galbūt pasirodė nelabai įprasta ar priimtina prie ilgesnių ir išsamesnių Biblijos teksto ar konkrečios temos nagrinėjimų pripratusiems studentams ir laisviesiems klausytojams. Buvo skaitomos keturios Rašto ištraukos (po 2 iš ST ir NT), susietos vienos temos. Į kiekvieną skaitinį, kurį reikėjo atlikti laikantis sakinio loginio kirčio ir bendrųjų kalbos taisyklių, turėjo būti padarytas tam tikras įvadas, o po skaitinio – tam tikros išvados. Subjektyviai vertinant, tokios pamaldėlės daugiau atspindi reprezentatyvųjį ir inkliuzyvinį (įtraukiant kuo daugiau aktyvių bendruomenės narių) liturgijos stilių, kuriame nedaug vietos spontaniškumui ir jausmingumui.

    Maloniai nustebino naujos lietuviškos giesmės ir ypač jas ruošusių darbštumas, nes jie darbavosi tiek kompiuterine giesmių mokymosi ir atnaujinimo programa, tiek klavišiniais ir styginiais muzikos instrumentais iki 1-2 val. nakties. Pamatėme kiek daug „paslėptų turtų palaidota“ mūsų bendruomenėse, dar tebelaukiančių savos „kapų plėšikės“!!!

    Seminaro metu užvirė įdomi teorinio-praktinio pobūdžio diskusija, kaip reikėtų vadinti mūsų susirinkimus: ar „pamaldų laikymu“, ar „tarnavimu“, ar tiesiog Biblijos studijomis. Taip pat aptarėme šiuolaikinės (pavyzdžiui hip-hop, rap) jaunimo muzikos (galimą ir esamą) įtaką mūsų liturgijai ir giesmėms. Apskritai šį mūsų seminarą vertinčiau kaip turiningą ir keliantį iššūkius bet kuriam, kas neabejingas sekmadienio susirinkimo vedimo tvarkai ir turiniui. Sutarėme susitikti gruodžio mėnesį Vilniuje naujame NEBIM seminare aptarti socialinės tarnystės sąvoką ir jos ypatumus.  

 

           

              Seminaro metu...                                                                      Prieš prasidedant pamaldėlėms
    


Šventė Elektrėnuose
Arnoldas Matijošius, Vilniaus NTBB
 
    Spalio 16 d. keletas VNTBB narių ir pastorius buvome pakviesti atstovauti mūsų bažnyčią Elektrėnuose veikiančio baptistų misijos taško dešimtmečio minėjimo šventėje. Specialiai šiam tikslui sekmadienio vakarą tikintieji išnuomavo didžiausią Elektrėnų kultūros namų salę ir jos prieigas, paruošė muzikinę programą, keletą liudijimų, pamokslą, ir, be abejo, gausų vaišių stalą. Prisiminėme, kaip kartu su amerikiečių remiamu „Kristus tautoms“ labdaros fondu mes irgi skelbėme Žodį Vievio ir Elektrėnų miesteliuose, vaikščiojome po butus su literatūra. Šiuo metu Dievo Žodžiu Elektrėnuose patarnauja brolis Leonidas iš Kauno „Dievo malonės“ baptistų bendruomenės (pastorius Artūras Narbutas). Šventėje taip pat dalyvavo „Malonės“ bendruomenės Vilniuje pastorius S. Deivisas bei Alytaus baptistų misijos taško vadovas B. Malikas.
 


Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius

   

    Spalio 24-30  melskimės už:

 

    Sirijos baptistų sąjungą

 

    Bendruomenių skaičius:                         4

    Bendras narių skaičius:                      150 

 

Humoras!
 
Einu kartą tiltu, žiūriu žmogus stovi ant krašto, ruošdamasis šokti žemyn. Pribėgęs prie jo sušukau: "Ką darai, nešok!"
"Kodėl gi neturėčiau?", paklausė tasai.
"Kaip, juk gyvenimas toks nuostabus".
"O kodėl jis nuostabus?"
"Kad ir dėl tikėjimo Dievu. Ar tu tikintis?"
"Taip," atsakė tasai.
"Aš taip pat. Ar tu krikščionis ar budistas?"
"Krikščionis."
"Aš taip pat. O tu katalikas ar protestantas?"
"Protestantas".
"Aš taip pat. O tu anglikonas ar baptistas?" 
"Baptistas".
"Aš taip pat. O tu Dievo baptistų bažnyčios ar Viešpaties baptistų bažnyčios?"
"Dievo baptistų bažnyčios".
"Aš taip pat. O tu pirminės ar reformuotos Dievo baptistų bažnyčios?"
"Reformuotos".
"Aš taip pat. O tu Dievo baptistų bažnyčios reformuotos 1879 ar 1915 metais?"
"1915 metų reformacijos".
"Ach tu eretike! Mirk tada", pasakiau stumdamas jį nuo tilto.
 
 www.shipoffools.com pripažintas juokingiausiu Didžiosios Britanijos religiniu anekdotu (vertė Linas Andronovas).


 
*Straipsniai trumpinami ir redaguojami redakcijos nuožiūra. Redakcijos nuomonė ne visada sutampa su autorių nuomone. 
 
*Jei norite atsisakyti naujienų, atsiųskite tuščią elektroninį laišką su žodeliu - NESIŲSTI.
 
© Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga
Vytauto 38a, 92127 Klaipėda
Tel.: 46-314474
El.paštas: office@baptist.lt
 
 
Mūsų sąskaita:
Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga
Įmonės kodas: 9207769
SEB Vilniaus bankas,
Banko kodas: 70440
Sąskaitos nr. LT79 7044 0600 0415 1925