Tiesos Draugas Ekstra Nr. 7
LEBBS naujienos 
2005 lapkričio 16
 
Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai;
jūs  pažinsite tiesą ir tiesa padarys jus laisvus. Jn 8, 31-32
 
 
*Tiesos Draugas Extra yra kassavaitinis arba dvisavaitinis 
Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos leidinys,
platinamas elektroniniu paštu, skirtas apžvelgti mūsų bendrijos įvykius,
naujienas, spausdinti aktualius straipsnius bei esė.*

Šiame numeryje:
 Spalio 31d. Kaune rinkosi laikinoji LEBBS Taryba
Pamąstymui - Tikėti Dievu...
EBF maldos kalendorius
Įvairenybės!
Vaikų puslapis ir ANTRASIS BALANDIS!
 (žr. priesagą ppt formate)
 
LEBBS laikinosios Tarybos posėdis
LEBBS informacija
 

    Spalio 31 dieną Kauno evangelikų baptistų bažnyčioje buvo susirinkusi laikinoji LEBBS taryba. Pagrindinis svarstytas klausimas buvo tolimesnis LEBBS bendradarbiavimas su Vokietijos baptistų sąjungą Lietuvoje atstovaujančiais Helmutu ir Dagmar Freimanais. Daugelis juos pažįsta, jie yra aplankę, ko gero, visas mūsų bendruomenes. Iki šiol šią veiklą koordinavo Nijolė ir Albertas Latužiai, tačiau kurį laiką veikla buvo nutrūkusi. Taryba pasiūlė Nijolei ir Albertui vėl imtis šios tarnystės ir toliau padėti mūsų bendruomenėms palaikyti kontaktus su baptistų bendruomenėmis Vokietijoje, ir jiedu sutiko.

 

    Kitas svarstytas klausimas lietė pasiruošimą LEBBS konferencijai, kurioje buvo numatyta svarstyti įstatų, tikėjimo išpažinimo ir kitus klausimus, iškeltus paskutinėje konferencijoje šių metų pavasarį. Laikinoji taryba įgaliojo tarybos narius Alfredą Pabarčių iš Vilniaus ir Liną Andronovą iš Klaipėdos susitikti su Sąjungos bendruomenių nariais bei vadovais, pasiaiškinti kai kuriuos konferencijoje keltus klausimus ir taip bandyti formuoti bendrą LEBBS viziją kitai konferencijai. Buvo aplankyta Visagino bendruomenė, toliau numatyta aplankyti LEBBS Rokiškio misiją, Šiaulių Evangelijos bendruomenę bei LEBBS misiją Šiauliuose. Kai bus aplankytos visos bendruomenės, taryba vėl turėtų susitikti, apibendrinti rezultatus ir ruoštis konferencijai.

    


Pamąstymui...
       

    Tikėti Dievu, reiškia tikėti pasaulio išgelbėjimu. Mūsų laikų paradoksas yra tame, kad tikintys Dievu netiki pasaulio gelbėjimu, o tikintys pasaulio ateitimi netiki Dievu. Krikščionys tiki „pasaulio pabaiga“: jie laukia galutinės katastrofos ir visų teismo. Ateistai savo ruožtu atsisako tikėti Dievu, nes juo tiki krikščionys, nesidomintys gyvenimu šiame pasaulyje. Kuri iš šių dviejų nuostatų yra labiau nusikalstamas neapdairumas? Aš dažnai sakau sau, kad mūsų tikėjimo Dievas turėtų jaustis labai vienišas, nes kas, be paties Dievo, dar tiki šio pasaulio gelbėjimu? Dievas ieško tarp mūsų sūnų ir dukterų, kurie būtų pakankamai panašūs į Jį ir pamiltų pasaulį taip, kad Jis galėtų siųsti juos šio pasaulio gelbėti.

 

Louis Evely, “In the Christian Spirit” (Image, 1975).

 


Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius

   

    Lapkričio 14-20  melskimės už:

 

    Didžiosios Britanijos baptistų sąjungą

 

    Bendruomenių skaičius:                                                    2 022

    Bendras narių skaičius:                                                 137 883

    Prezidentas:                     Peter Manson (iki 2005 gegužės mėn.)

                                             Roy Searle (nuo 2005 gegužės mėn.)

    Generalinis sekretorius:                                           David Coffey

 

Įvairenybės!

 

    

                    Esama net štai tokių baptistų ;-) 

 


 
*Straipsniai trumpinami ir redaguojami redakcijos nuožiūra. Redakcijos nuomonė ne visada sutampa su autorių nuomone. 
 
*Jei norite atsisakyti naujienų, atsiųskite tuščią elektroninį laišką su žodeliu - NESIŲSTI.
 
© Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga
Vytauto 38a, 92127 Klaipėda
Tel.: 46-314474
El.paštas: office@baptist.lt
 
 
Mūsų sąskaita:
Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga
Įmonės kodas: 9207769
SEB Vilniaus bankas,
Banko kodas: 70440
Sąskaitos nr. LT79 7044 0600 0415 1925