Tiesos Draugas Ekstra Nr. 4
LEBBS naujienos 
2005 spalio 19
 
Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai;
jūs  pažinsite tiesą ir tiesa padarys jus laisvus. Jn 8, 31-32
 
 
*Tiesos Draugas Extra yra kassavaitinis arba dvisavaitinis 
Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos leidinys,
platinamas elektroniniu paštu, skirtas apžvelgti mūsų bendrijos įvykius,
naujienas, spausdinti aktualius straipsnius bei esė.*

Šiame numeryje:
 Naujienos iš Vilniaus
Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius
Lietuvos Biblijos draugija - nauja knyga!
Interneto puslapis - www.baptist.lt !
Keičiasi el. pašto adresai!
Puslapis vaikams - Pirmasis balandis!
 (žr. priesagą ppt formate)
 
Apie rugsėjo-spalio mėnesių renginius Vilniuje
Arnoldas Matijošius, Vilniaus NTBB
 
   

    Rugsėjo-spalio mėnesiais rengėjai pakvietė mūsų – VNTBB – atstovus į du skirtingus renginius, vykusius Vilniaus „Malonės“ baptistų bažnyčioje. Pirmąjį, surengė viešoji įstaiga „Gerosios naujienos centras“, ruošianti kelias radijo laidas, transliuojamas „Žinių radijo“ bangomis. Renginys vyko du vakarus ir visą šeštadienį. Jo metu tarptautinio krikščioniško radijo tarnavimo padalinio Europoje vadovas Džordžas Kuperis (George Cooper) pasidalijo mintimis apie draugiško vadovavimo pobūdį, reikalavimus. Ilgametis vadovas ir misionierius Džordžas, išstudijavęs keletą krikščionių autorių knygų šia tema, mielai pasidalijo mintimis su dvidešimčia seminaro dalyvių. Tema buvo pristatoma „Power Point“ kompiuterinės programos pagalba dideliame ekrane iš karto anglų ir lietuvių kalbomis. Mūsų bendruomenei atstovavo Rita Kalytienė, Vaiva Bartaševičienė ir Arnoldas Matijošius.

    Kitas renginys įvyko spalio 8 d., šeštadienį, tos pačios bendruomenės patalpose. Jo rengėjai – Vilniaus laisvųjų krikščionių bažnyčia (buvusi Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos narė) – kvietė kartu atšvęsti jų 5 metukų jubiliejų. Renginį vedė verslininkų ir bendruomenės vyresniųjų Makaravičių šeima. Gausiai į beveik pilną salę susirinkę lankytojai patvirtino VLKB pateiktą statistiką, kad kartu su 23 nariais (7 vyrai,15 moterų)  pamaldas dar lanko 40-50 neapsisprendusiųjų. Bendruomenė išsiskiria narių amžiumi (vidurkis 31 m.), evangeliškos kapelionystės Santariškių universitetinėse klinikose palaikymu ir labai aktyvia veikla vasarą (įvairūs žygiai, stovyklos). Į jubiliejaus programą įtrauktas seminaras dvasinėmis temomis vyko trijose grupėse, joms vadovavo trys svečiai ne vilniečiai. Šių eilučių autoriui teko išklausyti įdomų jauno lenko misionieriaus Rafalo (Rafael) iš Tomasov Mazovieckij miesto (70 000 gyv.) pranešimą apie bažnyčių steigimo sunkumus ir iššūkius Lenkijoje. Pas kaimynus kol kas vis dar populiarus, tačiau gana neefektyvus „parašiutinis“ modelis, kada į misijos veiklai pasirinktą miestą atsiunčiama viena šeima ir paliekama plūktis viena. Iš viso Lenkijoje veikia 80 užsienio ir 15 vietinių evangelikalų misionierių. Efektyviausias žmonių laimėjimo Kristui modelis Lenkijoje, pasak Rafalo, asmeninis bendravimas akis į akį ir ilgalaikė draugystė. Kitų seminarų temos: nesipriešinimo smurtui modelis Biblijoje ir dėkingumas Dievui.

    Renginio metu taip pat kalbėjo Vilniaus laisvųjų krikščionių bendruomenės pastorius Artūras Rulinskas, anksčiau bendruomenei statydintis padėję buvęs baptistų misionierius iš IMB Džefas Peidenas (JAV), Džimas Dombachas (JAV menonitų misionierius, dabar besidarbuojantis Panevėžyje), liudijo Biblijos skaitymo draugijos vasaros stovykloje įtikėjusi Dailės akademijos studentė Indrė (dabar VLKB narė). Šiltai prisiminti ir kiti trumpiau ar ilgiau tarnavę užsieniečiai ir lietuviai (pavyzdžiui Klaipėdos LKB pastorius Simas Kiela). Ilgą ir jausmingą pamokslą apie Dievo šlovę pasakė Dž. Peidenas. Sveikiname Laisvuosius krikščionis ir prisidedame prie jų prašymo Dievui parūpinti jiems konkrečias patalpas pastoviems susirinkimams Oginskio gatvėje Antakalnio rajone, šalia studentų miestelio! 
 
 
    


Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius

   

    Spalio 17-23  melskimės už:

 

    Rumunijos baptistų sąjungą

 

    Bendruomenių skaičius sąjungoje:    1 722

    Bendras narių skaičius:                  98 672

    Prezidentas:                           Paul Negrut

    Generalinis sekretorius:       Onisim Mladin 

 


Nauja knyga
Lietuvos Biblijos draugija
       

    Biblijos skaitinėliai. Su Ernesto Cattoni iliustracijomis.

 

    Šioje kišeninėje „biblijytėje“ sudėti svarbiausi Šventojo Rašto pasakojimai.

 

    Mažutė, jauki, neįprasto stiliaus žaviais piešinėliais iliustruota knygutė.

 

    Skirta ir vaikams, ir suaugusiems.

 

    Parengta pagal „Kleine Schmökerbibel“ (vokiečių k.).

    Originalas: „La Bibblia. Primo racconto“ (italų k.).

 

    Kaina: 4,99 Lt

    Puslapių sk.: 127

    Formatas: 14,5x10,5

    Viršeliai: lankstūs, blizgūs

    Lietuvos Biblijos draugija, 2005

 

    J.Basanavičiaus g. 16-117. LT-03224 Vilnius

    El. p.: lbd@biblijosdraugija.lt

    Tel.: 8 5 2652656, 2131975

    Faks.: 8 5 2131974

 

Dėmesio!
 
    Keičiasi LEBBS el.pašto adresai. Telekomui ruošiantis apmokestinti savo nekokybiškas Tako paslaugas, mūsų raštinė pereina prie kito pagrindinio savo el.pašto adreso. Nuo šiol mūsų pagrindinis adresas bus office@baptist.lt, o antrinis lithuanianbu@yahoo.co.uk. Tako el.paštu dar naudosimės iki 2005 metų galo.
 


Interneto puslapis - www.baptist.lt
LEBBS
 
    Norime pasidalinti geromis naujienomis - po ilgo laiko vėl turime, tiesa ne be kliūčių, veikiančią savo interneto svetainę. Joje galite rasti šiokios tokios informacijos apie mus ir mūsų gyvenimą. Svetainė dar kūrimo procese. Pastebėję kokių nors klaidų, apie tai rašykite svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu linas@baptist.lt. Šiuo metu vyksta įvairūs svetainės atnaujinimo darbai, todėl kartkartėmis galite jos ir nerasti :)
 


 
*Straipsniai trumpinami ir redaguojami redakcijos nuožiūra. Redakcijos nuomonė ne visada sutampa su autorių nuomone. 
 
*Jei norite atsisakyti naujienų, atsiųskite tuščią elektroninį laišką su žodeliu - NESIŲSTI.
 
© Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga
Vytauto 38a, 92127 Klaipėda
Tel.: 46-314474
El.paštas: office@baptist.lt
 
 
Mūsų sąskaita:
Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga
Įmonės kodas: 9207769
SEB Vilniaus bankas,
Banko kodas: 70440
Sąskaitos nr. LT79 7044 0600 0415 1925