Baptistų ir anabaptistų istorijos tyrimo (BAIT) centras

Tema: Istorija

Savo praeities ir šaknų pažinimas svarbus visiems. Ne išimtis ir Lietuvos baptistų bendruomenė. Tuo tikslu 2005 metų spalio mėnesį, kaip tik sukakus 165 metų jubiliejui, kurį šventė viena seniausių Pabaltijo baptistų bendruomenių, buvo įkurtas Baptistų ir anabaptistų istorijos tyrimo centras, sutrumpintai BAIT. Šio centro vadovu tapo Albertas Latužis, kurio indėlis į Lietuvos baptistų istorijos paveldą žinomas daugeliui. BAIT centras turi keletą tikslų. Vienas jų - tai surinkti ir padaryti prieinama visą imanomą archyvinę medžiagą, kuri šiuo metu išbarstyta po visą Lietuvą ir net kitas pasaulio šalis.

Kitas  BAIT centro tikslas buvo remiantis šia surinkta archyvine medžiaga paruošti ir išleisti Lietuvos baptistiškos pakraipos bažnyčių judėjimo istoriją. Šio darbo vaisiais galėjome pasidžiaugti prieš keletą mėnesių sulaukę išleistos Alberto Latužio knygos Po Jo sparnais: Baptistų istorija Lietuvoje, 1841-1990. - Klaipėda: Eglės leidykla, 2009.

poJoSparnaisIš “Po Jo sparnais” pratarmės:

Kaip apie “savo istoriją” kalbėti žmonėms, patyrusiems ne vieną drastišką perėjimą iš vienokio socialinio būvio į kitokį; bendruomenei, po prievartinės sovietinės vienovės turinčiai išmokti susigaudyti dabartiniame fragmentacijos chaose; nedideliam susivienijimui, sudarytam iš skirtingų etninių bei kultūrinių tradicijų, vienijamam troškimo būti Kristaus mokiniais ir jo liudytojais šiuolaikinėje Lietuvoje, tačiau (kartais skausmingai) tebeformuojančiam savo tapatybės sampratą?

Ir vis dėlto kalbėti ne tik galima, bet ir reikia – dėl kelių priežasčių. Viena – ta, kad nors dabartinė Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga (LEBBS) yra nedidelė, nedaugeliui žinoma bendrija, 1841 metais Klaipėdoje atsiradusi baptistų bendruomenė ir jos veikla paliko pakankamai ryškų pėdsaką Europos baptistų istorijoje. Kita – ta, kad daugiau ar mažiau sąmoningas savo tapatybės įvardijimas bei vertinimas neįmanomas be savos istorijos interpretavimo. Tad šis leidinys pirmiausia pasitarnaus padėdamas nubrėžti to istorijos pasakojimo metmenis.

Žinia, rašant istoriją siekiama objektyvumo, bet tuo pat metu pripažįstama, jog visiškai objektyvus požiūris neegzistuoja. Šis subjektyvumas tampa trūkumu tik tuomet, kai nėra pripažįstamas; įvardytas jis gali tapti privalumu. Tad šis veikalas taip pat parašytas pripažįstant autoriaus žvilgsnį iš tam tikros perspektyvos: “iš arti.” Albertas Latužis, prie Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenės krikštu prisijungęs 1969 metais, o nuo 1973 iki 2004 metų buvęs šios bendruomenės pastoriumi, taip pat dalyvavo platesnėje baptistų bendruomenių veikloje, nuo 1984 m. išrinktas Lietuvos EKB vyr. presbiterio padėjėju, o atsikūrus savarankiškai Lietuvos baptistų sąjungai iki 2005 m. buvo šios Sąjungos pirmininkas.  Tačiau tie, kas jį pažįsta asmeniškai, žino, jog vienas iš didžiausių jo širdies polinkių visuomet buvo istorija. Sovietiniais metais pokalbiai apie istoriją buvo įmanomi tik neformalūs, tačiau atsiradus galimybei, kilo ir troškimas istorinius tyrinėjimus, kad ir kokie kuklūs jie būtų, vykdyti sistematiškiau bei padaryti juos prieinamus platesniam ratui. Taip šalia LEBBS Neakivaizdinės Biblijos mokyklos atsirado Baptistų ir anabaptistų istorijos tyrimo (BAIT) centras prie LEBBS.

Nuostabu, kad Lietuvos baptistų bendruomenės, būdamos nedidelės skaičiumi, meta ganėtinai platų istorijos šešėlį. Tie, kas į čia aprašytų bendruomenių gyvenimą buvo įsitraukę ilgesnį laiką, atpažins asmenis ir įvykius, su kuriais teko susidurti asmeniškai. Jaunesniems ši knyga tegu tampa įrankiu formuojant dabartinę LEBBS bendruomenių tarnystę bei padrąsinančia pamoka apie Dievo globą ir jo veikimą net sunkiausiais laikais. O draugams bei šiaip besidomintiems istorija, tikimės, “Po Jo sparnais” bus įdomi kontekstuali pažintis su viena iš plačios Bažnyčios istorijos upės srovių.

Norinčius įsigyti “Po Jo sparnais” prašom rašyti  bait(at)baptist.lt
Kulturpolis.lt spausdintą "Po Jo sparnais" recenziją galite rasti čia .

albertas d Albertas Latužis, BAIT centro vadovas: bait(at)baptist.lt