EBF Romoje

Posted in Renginiai

2010.10.03

„Bažnyčia šiandien ir rytoj“

Tokia buvo 2010 m. rugsėjo 22-25 d. Romoje vykusio Europos Baptistų Federacijos (EBF) metinio suvažiavimo tema. Šiame suvažiavime ir mums teko dalyvauti bei atstovauti mūsų baptistų sąjungą. Norėjome ir su jumis pasidalinti savo įspūdžiais bei žiniomis, kurios mums Lietuvoje taip pat galėtų būti įdomios:

Didžioji dalis laiko buvo skirta Europos Baptistų Federacijos veiklos aptarimui, pranešimams, įvairiems susitikimams, informacijos apsikeitimui ir bendravimui. Susitikime dalyvavo atstovai iš 45 Europos bei Artimųjų Rytų šalių. Buvo pasidžiaugta, kad šiais metais susirinko atstovai iš tokio gausaus skaičiaus šalių, nes paprastai šis skaičius būna mažesnis.

Nemažą indėlį į susitikimą įnešė EBF jaunimo ir vaikų komitetas, kurio nariai rytais bei vakarais dalinosi pamąstymais iš Šv. Rašto, vedė kelis pasirenkamus seminarus bei pristatė naują jaunimo vadovų apmokymo programą „Horizontai“ (besidomintieji galite žvilgterėti: http://www.ebfyc.org/moodle/ ; anglų, rusų bei arabų kalbomis. Jeigu norėtume, šią programą galėtume išsiversti ir į lietuvių kalbą).  Susitikimo temos - „Bažnyčia šiandien ir rytoj“ - atkartojimuose išgirdome raginimą išgirsti jaunesniąją kartą, su meile ir pagarba ugdyti juos bendrai tarnystei. Europos baptistų jaunimo darbuotojai kviečiami į konferenciją, vyksiančią 2011 m. sausio mėn. Ukrainoje.

Susitikimo metu buvo prisiminta baptistų judėjimo 400 metų jubiliejaus šventė Amsterdame, kurios metu ypač akcentuotos baptistų tapatybę pabrėžiančios temos – sąžinės laisvė, misija, bendruomenė, mokinystė. Šis 400 metų jubiliejus švęstas ir vietiniame kai kurių sąjungų lygyje – Ukrainoje, Rumunijoje. O šiais metais 150 metų jubiliejų šventė Norvegija ir Latvija.

Šią vasarą Prahoje vyko EBF misijos konferencija. Tie, kurie domisi misijos klausimais ir skaito angliškai, kai kuriuos konferencijos dokumentus gali rasti štai čia: http://www.ebf.org/resources/ . „Pirminė misijos priežastis ir motyvacija yra Dievo meilė, o ne savitikslis bažnyčios augimas“, sakė misijos ir evangelizacijos skyriaus vadovas, pristatydamas konferenciją ir praeitų metų veiklą.

Susitikimo metu kalbėta apie Tarptautinės baptistų teologijos seminarijos (IBTS) likimą Prahoje. Dabartines patalpas seminarijai išlaikyti per brangu, todėl gali tekti keltis į kitą vietą. Galutinius sprendimus patikėta priimti šį klausimą nagrinėjančiai tikslinei grupei, o mes visi prašomi šį klausimą nešti ant maldos rankų.

Turėjome džiaugsmą pasveikinti kelias naujas prie EBF prisijungusias bažnyčias – vieną Turkijoje, kitą  - Bahreine (!). Šiose šalyse baptistų liudijimas kol kas labai kuklus, tad nėra ir sąjungų, tik viena (Bahreine) ar pora (Turkijoje) atskirų bendruomenių. Glaudesnės bendrystės troškimą išreiškė ir Airijos baptistai, iki šiol nepriklausantys nei Europos baptistų federacijai, nei Pasauliniam baptistų aliansui. 

Dalyvavo ir Afrikos Baptistų susivienijimo atstovas, su kuriuo EBF taip pat sieja draugystė. Ateityje bus siekiama, jog ryšiai tarp Afrikos ir Europos pasireikštų dažnesnėmis galimybėmis pasidalinti tarnystės patirtimi bei bendradarbiavimu rengiant vadovus.

Šio susitikimo metu buvo pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp Protestantų bažnyčių bendruomenės Europoje (CPCE) ir Europos Baptistų Federacijos. Tai reiškia, kad abi pusės sieks artimesnių, geresnių santykių bei tvirtesnio bendro balso Europoje. Kai kurioms baptistų sąjungoms, kurios gyvena protestantiškoje aplinkoje ir protestantų dažnai ignoruojamos (o ir sektomis vadinamos), šis susitarimas ypač svarbus, nes padės užkirsti kelią diskriminacijai, padės būti išgirstoms, o kai kur ir užsimegzti draugystės ryšiams.

Kalbėta ir apie EBF prioritetus  ateinantiems penkeriems metams: stiprinti vienybę tarp EBF sudarančių sąjungų ir bažnyčių, rūpintis misija, stovėti už religijos laisvę, siekti bendradarbiavimo vadovų ruošimo srityje, stiprinti tarpusavio bendravimą, partnerystes, o taip pat peržiūrėti EBF kaip organizacijos darbą.


Sandra Daktaraitė

Lina Andronovienė